Wikipedia Kursanta

Jak zapisać się na kurs prawa jazdy KAT "B"


Aby zapisać się na kurs po dniu 19.01.2013 należy udać się do Starostwa ze względu na adres zamieszkania, mieszkańcy powiatu słupskiego udają się do Starostwa w Słupsku, natomiast mieszkańcy miasta Słupska udają się do Urzędu Miasta do Wydziału Komunikacji w celu zrobienia PROFILU KURSANTA. Przy zakładaniu profilu niezbędne jest:

- zdjęcie dowodowe

- orzeczenie lekarskie

- wniosek o wydanie prawa jazdy do wypełnienia na miejscu

- pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna w przypadku osób które nie ukończyły 18 roku życia

Po dostarczeniu niezbędnych dokumentów zostanie nadany numer PKK, który jest podstawą zapisania na kurs oraz przystąpienia do egzaminu państwowego . 

Mieszkańcy innych miejscowości muszą udać się do starostwa ze względu na miejsce zamieszkania, jeżeli ktoś jest np: z Bytowa i okolic(powiat bytowski) udaje się do swojego starostwa w Bytowie.

Po założeniu profilu kursanta, kurs na prawo jazdy można robić w każdej miejscowości w Polsce.


Przydatne Linki :


Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Kierowców


Status wydania dokumentu Prawa Jazdy


Kodeks Drogowy